יש לכם תואר? הוצאתם תעודת מקצוע? עברתם התמחות? מגיע החזר מס

אדם שסיים תואר ראשון בשנים 2013 – 2007 יהיה זכאי לנקודת זיכוי אחת משנה שלאחר סיום הלימודים בהתאם למספר שנות הלימוד אך לא יותר מ 3 שנים.

אדם שסיים תואר ראשון משנת 2014 ואילך יהיה זכאי לנקודת זיכוי אחת בשנת המס שלאחר סיום התואר או בשנה שאחריה לפי בחירתו.

אדם שסיים תואר שני בשנים 2013- 2007 יהיה זכאי למחצית נקודת זיכוי מהשנה שלאחר סיום הלימודים בהתאם למספר שנות הלימוד אך לא יותר משנתיים.

אדם שסיים תואר שני משנת 2014 ואילך יהיה זכאי למחצית נקודת זיכוי בשנת המס שלאחר הלימודים או בשנה שלאחריה לפי בחירתו.

אדם שסיים תואר אקדמי שלישי ברפואה או ברפואת שיניים בשנים 2007 – 2013 יהיה זכאי לנקודת זיכוי אחת בשלוש שנות מס ראשונות לאחר סיום לימודים ועוד חצי נקודת זיכוי בשתי שנות המס הבאות.

אדם שסיים תואר אקדמי ברפואה משנת 2014 ואילך יהיה זכאי לנקודת זיכוי אחת בשנת המס שלאחר שנת סיום התואר או בשנת המס שלאחריה לפי בחירתו וכן למחצית נקודת זיכוי בשנת המס שלאחר השנה בה קיבל נקודת זיכוי אחת.

אדם שסיים לימודים לתואר שלישי במסלול לימודים ישיר יהיה זכאי להטבת מס כמי שסיים תואר ראשון וכמי שסיים תואר שני.

אדם שסיים לימודי מקצוע בשנים 2013 – 2007 יהיה זכאי למחצית נקודת זיכוי החל משנת המס שלאחר שנת סיום הלימודים ובהתאם למספר שנות הלימוד אך לא יותר מ 3 שנים.

אדם שסיים לימודי מקצוע בשנים 2014 ואילך יהיה זכאי למחצית נקודת זיכוי בשנת המס שלאחר סיום הלימודים או בשנה שלאחריה לפי בחירתו.

התמחות – אדם שסיים התמחות משנת 2012 ואילך בעיסוק בו נדרשת התמחות יכול לבחור האם לדרוש את נקודת הזיכוי לאחר סיום התואר או לאחר סיום ההתמחות ובלבד שתקופת ההתמחות לא תחל יאוחר משנת מס לאחר שנת סיום הלימודים.

שלח
שלח

כתבו לנו

שלח
תחשוב עוד רגע לפני שהינך מחליט לעזוב את האתר, אם לא עשית את הבדיקות עד עכשיו, סביר להניח שלא תעשה זאת גם בהמשך, אולי בכל זאת נוכל לעזור לך?

הינך מקבל יעוץ ראשוני ללא כל התחייבות ותשלום, לאחר הבדיקה המקדימה תחליט לבד, אם הינך מעוניין להתקדם לבד ולקבל ליווי באמצעות אנשי מקצוע של החברה

שלח

כתבו לנו

שלח
דילוג לתוכן