פדיון קופות – איך ניתן לפדות קופות בלי לשלם מס מקסימאלי?

לפניכם כמה דרכים למשוך כספים מהחיסכון הפנסיוני מבלי לשלם מס או להקטין את המס:

ראשית כל חשוב לציין שהחיסכון הפנסיוני הינו חיסכון שנועד להבטיח לנו קצבה חודשית כשנגיע לגיל הפרישה. משיכת הכספים כסכום חד פעמי לפני הפרישה או במהלכה נחשבת משיכה שלא כדין, שעליה ניאלץ לשלם 35% מס. מעבר לתשלום המס מדובר בהקטנה או ביטול חיסכון הפרישה שלנו, פעולה אשר תקטין את קצבת הזקנה אשר נקבל בעתיד. יחד עם זאת בעקבות מצוקה כלכלית, למשל כמו זו שזימן לנו משבר הקורונה, חוסכים רבים איבדו את עבודתם ונפגעו כלכלית עקב כך, מה שגורם להם להיאחז בכל חסכון כספי וחלקם מבקשים למשוך את כספי החסכונות הפנסיונים תוך כדי תשלום המס. 

ריכזנו לנוחיותכם כמה מקרים בהם ניתן למשוך חלק מהחסכונות הפנסיונים מבלי לשלם מס.

1. משיכת פיצויים:

הפיצויים הינם חלק בלתי נפרד מהחיסכון הפנסיוני שלנו, אך בניגוד לתגמולים, אותם ניתן למשוך כסכום חד פעמים בטרם הגעה לגיל פרישה. את הפיצויים ניתן למשוך רק בסיום עבודה ויהיו פטורים ממס עד לתקרת שכר של 12,420 ₪ בכל שנה.

כמובן, שנדרש להמציא מספר מסמכים לשם כך: טופס 161 ממקום העבודה של שנת המס הנוכחית, אישור שחרור פיצויים, טופס פדיון קופה, צילום ת.ז, וצ'ק מבוטל או אישור ניהול חשבון. במידה ואין לכם טופס 161 של שנת המס הנוכחית תיאלצו לשלם מס בגובה של 47%.

2. הקלה במס לבעלי הכנסה נמוכה:

בראשית שנת 2020, פרסמה רשות המיסים הקלות המאפשרות לבעלי הכנסות נמוכות לבצע משיכה של כספי פיצויים וכספי תגמולים ישירות מהגופים השונים. את המשיכה ניתן לבצע בתנאי שסכום הפיצויים בקופה נמוך מ-10,000 ₪ והכנסת העובד השנתית לא עולה על 59,000 ₪ לגבר ו72,000 ₪ לאישה. ראוי לציין שנלקחים בחשבון גם הכספים שמבקש העובד למשוך.

אילו מסמכים נדרש לשם כך? ראשית כל נדרש למלא טופס הצהרה על הכנסות צפויות מול חברת הביטוח או בית ההשקעות.

3. משיכת תגמולים במקרה של מיעוט הכנסות: 

להפקדת העובד לקרן הפנסיה קוראים כספי תגמולים, משיכה של כספי תגמולים (תגמולי עובד או תגמולי מעסיק) חייבת במס בגובה 35%. ישנם מספר מקרים בהם ניתן להימנע מתשלום מס, מצבים אלו נקראים מצבי מסכנות.

בין מצבי המסכנות ניתן למנות גם מצב של מיעוט הכנסות. במקרה והכנסתך נמוכה מ-5,300 שקל, ניתן למשוך כספי תגמולים בהתאם לפער בין הכנסתך לבין שכר המינימום. במידה ויש ילדים מתחת לגיל 18 יהיה ניתן למשוך כספי תגמולים עד למבחן הכנסות של 10,600 שקל בחודש.

לדוגמה, חוסך נשוי עם ילדים מתחת לגיל 18 – לחוסך הכנסה חודשית בגובה 5,300 שקל באפשרותו למשוך עוד 5,300 שקל מכספי התגמולים שלו בפטור מקנס המשיכה.

שימו לב, במבחן ההכנסות נלקחות בחשבון כלל ההכנסות של משק הבית לרבות הכנסות פאסיביות או הכנסות של הילדים עד לגיל 18. במקרה זה לצורך המשיכה יש לפנות אל הגוף המנהל את כספי הפנסיה שלכם ולהציג פירוט של הקצבאות המשולמות מביטוח לאומי ולמלא טופס 159א של רשות המיסים.

4. משיכת כספי תגמולים במקרה של נכות:

בדומה למיעוט הכנסות, במקרה של נכות ניתן למשוך כספי תגמולים בפטור ממס. ראוי לציין שהנכות לא חייבת להיות של החוסך עצמו, היא יכולה להיות גם נכות של קרובו (בן זוג, הורה, ילד וכו'..)

ניתן למשוך את כספי התגמולים בפטור כל עוד הנכות היא נכות רפואית, קבועה, אשר עולה על 75% והיא נקבעה לאחר ההצטרפות לקופה. בנוסף, בניגוד למצב מיעוט הכנסות במקרה של נכות סכום המשיכה אינו מוגבל.

במקרה זה נדרש לפנות לרשות המיסים ולהציג מסמכים רפואיים המעידים על הנכות ומלא טופס 159 של רשות המיסים.

5. משיכת כספי תגמולים במקרה של הוצאות רפואיות:

ניתן לקבל פטור ממס גם במקרים של הוצאות רפואיות כגון: בדיקות, תרופות, רכישות ציוד, אשפוז ואף הוצאות מלווה במידה ומדובר בטיפול אשר בוצע בחו"ל. מסכומים אלו ינוכו החזרי ההוצאות שקיבל החוסך מחברות הביטוח או קופת החולים. במקרה של פטור ממס בגין הוצאות רפואיות, רשות המיסים תאשר משיכה פטורה אך ורק בגובה ההוצאות.

במקרה זה נדרש להציג אישורים בפועל עבור ההוצאות הרפואיות, את הביקשת יש להגיש לרשות המיסים ולמלא טופס 159 של רשות המיסים.

6. משיכת קופות גמל בעלות צבירה נמוכה:

בשנת 2016 יצאו תקנות שאפשרו לעמית בעל חשבון לא פעיל עם יתרה של עד 8,000 ₪ למשוך את כספו בפטור ממס, בפועל רק אחוז קטן של עמיתים משכו את כספים.

במידה ויש לכם חשבון שכזה, באפשרותכם למשוך גם כיום את הכספים בפטור ממס,

חשוב לציין שהוראה זו חלה רק על קופות גמל וקרנות פנסיה ותיקות.

לסיכום, החיסכון הפנסיוני נועד לממן את חיינו כשנגיע לגיל פרישה, משיכה של החסכונות היום, תקטין בוודאות את רמת החיים בפרישה, יחד עם זאת, במידה ואין לכם הכנסה כרגע, ניתן ורצוי לבחון כיצד ניתן לבצע משיכה מבוקרת ולהקטין את תשלומי המס.

שלח
שלח

כתבו לנו

שלח
תחשוב עוד רגע לפני שהינך מחליט לעזוב את האתר, אם לא עשית את הבדיקות עד עכשיו, סביר להניח שלא תעשה זאת גם בהמשך, אולי בכל זאת נוכל לעזור לך?

הינך מקבל יעוץ ראשוני ללא כל התחייבות ותשלום, לאחר הבדיקה המקדימה תחליט לבד, אם הינך מעוניין להתקדם לבד ולקבל ליווי באמצעות אנשי מקצוע של החברה

שלח

כתבו לנו

שלח
דילוג לתוכן