מילון מושגים למשכנתא

פקידי הבנק מפחיד אתכם עם מושגים מפוצצים שנשמעים כמו סינית?? חוששים ממילים כמו שפיצר? פריים? להלן מילון מושגים אשר יקל עליכם בהתנהלות מול הבנקים והבנה בסיסית של חלק מהמושגים השונים:

משכנתא– הלוואה ארוכת טווח כנגד שיעבוד נכס כלשהו.

הון עצמי– זהו הסכום שאותו הלווה (רוכש הדירה) ישיג בעצמו על מנת לרכוש דירה, לרוב בנקים לא יאשרו משכנתא לכאלה שהון העצמי שלהם נמוך מ25% ואף 30% מערך הבית.

לוח סילוקין טבלה המציגה את שלבי ההחזר של הלוואה הנפרעת בתשלומים, המורכבת מהחזר קרן + ריבית.

לוח שפיצר– לוח סילוקין עם החזר חודשי קבוע לכל אורך תקופת ההלוואה.

קרן שווה– לוח סילוקין בו החזר הקרן שווה לכל אורך התקופה, כך נוצר מצב שההחזר החודשי הולך ויורד עם השנים.

הלוואת גישור– הלוואה שמגשרת על תקופה מסוימת, בדרך כלל לזמן קצר.

  • הלוואת גישור חלקית- תשלום ריבית בלבד כל חודש ובתום התקופה פירעון מיידי.
  • הלוואת גישור מלאה- ללא החזר חודשי, בתום תקופה פירעון מלא בתוספת ריבית דריבית.

גרייס– בהלוואה מסוג זה תשולם רק הריבית מדי חודש ואילו תשלום הקרן רק בתום התקופה.

  • גרייס מלא- בתום תקופת הגרייס נשלם את הקרן בתשלום אחד, פירעון מיידי.
  • גרייס חלקי- בתום תקופת הגרייס נשלם את הקרן בתשלומי קרן וריבית לתקופה מוגדרת מראש.

הלוואת בלון– בשיטה זו החזר ההלוואה ישולם אך ורק בתום תקופת ההלוואה, הן מבחינת הקרן והן מבחינת הריבית וההצמדה למדד.

ריבית פריים – ריבית הנקבעת ע"י בנק ישראל שמורכבת מריבית בנק ישראל בתוספת המרווח של הבנקים המסחריים. בדרך כלל המרווח אצל כל הבנקים זהה ושווה ל-1.5% ולכן בישראל ריבית הפריים זהה אצל כל הבנקים המסחריים. נכון למאי 2020 ריבית הפריים היא: המרווח שהוא 1.5%, פלוס 0.1% ריבית בנק ישראל, משמע 1.6%.

ריבית קבועה לא צמודה למדד– ריבית אשר לא משתנה לכל תקופת ההלוואה , בשיטה זו החזר ההלוואה ישולם בתום תקופת ההלוואה, הן מבחינת הקרן והן מבחינת הריבית וההצמדה למדד.

ריבית קבועה צמודה למדד– במסלול זה, הריבית שנקבעת מראש בין הלקוח לבנק היא קבועה בכל תקופת ההלוואה וצמודה למדד המחירים לצרכן.

ריבית משתנה– ריבית אשר משתנה כל תקופת זמן מסוימת, לרוב 5 שנים, השתנות הריבית ידועה מראש.

יחס החזר– חישוב של ההחזר החודשי בגין המשכנתא לבין ההכנסה הפנויה של מבקש ההלוואה.

עומס חוב– ההחזרים בגין אשראי לטווח ארוך, אשר מורכבת מהלוואות ומשכנתאות מעל 18 חודשים ביחס לסך ההכנסות מכל האפיקים.

מדד המחירים לצרכן– מדד המחירים לצרכן מעיד על ערך הכסף שלנו בכל זמן נתון ביחס לזמן אחר. הצמדה למדד המחירים לצרכן נועדה במטרה לשמור על ערך הכסף בכל זמן נתון. המדד נקבע ע"י סקר סטטיסטי שעורכת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בכל חודש נתון ע"פי איחוד נתונים של סחורות בשוק ותנודות מחירן. מדד המחירים לצרכן מפורסם בכל ה- 15 לכל חודש. כלומר, מדד חודש מרץ יפורסם ב- 15 לאפריל וכן הלאה. המדד קובע את ערך הכסף שלנו בזמן נתון, כלומר כמה השקל שלי יכול לקנות היום ביחס לזמן אחר בעבר.  כמה עלה לנו לקנות קוטג' לפני חמש שנים וכמה היום, כמה עלה לנו פירות וירקות לפני חמש שנים וכמה היום? מדד המחירים לצרכן לאורך השנים עולה, ניתן להרגיש זאת במשק, ישנה עליית מחירים מתמדת.           

מדד תשומות הבניה– מדד תשומות בנייה זהו מדד אשר קובע את ערך עלויות הבנייה בכל זמן נתון. מדד תשומות הבנייה מפורסם בדיוק כמו מדד המחירים לצרכן, כל 15 לחודש עבור החודש שעבר. מדד זה מחושב ע"י נתוני מחירי כוח אדם, בטון, ברזל, אינסטלציה, משקופים וחלונות וחומרי גלם נוספים.

משכנתא הפוכה– משכנתא הפוכה היא הלוואה שמתאפשרת לבני גילאי 60+ כנגד שיעבוד הנכס. ניתן לקבל בין 15% ל 50% משווי הנכס, תלוי בגילאי הלווים. ככל שגילאי הלווים גבוה יותר כך הסכום שניתן לממש גבוה יותר. במשכנתא הפוכה, היתרון הגדול הוא, שניתן לקבל סכום מסוים ולא לשלם עליו כלום לאורך תקופת ההלוואה ולמעשה מי שיחזירו את ההלוואה יהיו היורשים.

שלח
שלח

כתבו לנו

שלח
תחשוב עוד רגע לפני שהינך מחליט לעזוב את האתר, אם לא עשית את הבדיקות עד עכשיו, סביר להניח שלא תעשה זאת גם בהמשך, אולי בכל זאת נוכל לעזור לך?

הינך מקבל יעוץ ראשוני ללא כל התחייבות ותשלום, לאחר הבדיקה המקדימה תחליט לבד, אם הינך מעוניין להתקדם לבד ולקבל ליווי באמצעות אנשי מקצוע של החברה

שלח

כתבו לנו

שלח
דילוג לתוכן